top of page

การจะพอหรือไม่พอนั้นเป็นเรื่องส่วนตัว แต่เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียง คือการอยู่ได้ยั่งยืน สงบสุขสามัคคี ทั้งประเทศโดยส่วนรวม

ภูดิส กลิ่นวิชิต รองเลขาธิการพรรคไทยภักดี


1 หน่วยประชากรที่มีความอยู่รอด รวม ๆ กันทั้งประเทศ คือ ความมั่นคงของประเทศที่ทุกคนอาศัยอยู่ รวมทุกทั้งท่านที่พอแล้วและยังไม่พอด้วย


ถ้าทุกคน รักประชากรทุกคนในประเทศ..เหมือนพระองค์ ร.9 รักพสกนิกรของพระองค์ คนๆนั้นจะคิดค้นหาวิธีสร้างกระบวนทัศน์ให้กับประชากรทั้งประเทศมีความสุขสบาย จะไม่มองแค่การอยู่ได้ของตัวเอง จะไม่ลืมคนที่อยู่อย่างยากลำบากมากมายทั่วประเทศ แต่จะรู้สึกว่า ตนเอง ”ควรหรือต้อง” มีส่วนร่วม คิดค้น พัฒนา สร้าง หรือ ต่อยอด กระบวนทัศน์ที่ดี อย่างเช่น “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นต้น

 .

“แต่ถ้าท่าน แปลความเข้าใจตามคำหรือแค่ภาษา” หรือ ยังศึกษาไม่ถ่องแท้ถึงกระบวนทัศน์ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ว่าได้สร้างประโยชน์ให้คนทั้งประเทศอย่างไร ลองอ่านพระราชดำรินี้ดูครับ

.

หลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระองค์ ร.9 ได้ให้พระราชดำริไว้ ที่เราสามารถเข้าใจได้ง่าย ว่า

“...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป...” (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗)

.

หมายความว่า อยู่ได้แล้วอย่าทิ้งพัฒนาขึ้นไปอีกนะตั้งแต่ดำเนินชีวิตด้วยทางสายกลางรู้จักพอประมาณค่าใช้จ่ายไม่ท่วมรายได้ ใช้ความมีเหตุมีผลในการตัดสินใจหาความรู้เพื่อจะเป็น ”คนเก่ง”มีคุณธรรมเพื่อจะเป็นคนดี และอย่าลืมสร้างการมีภูมิกันไว้ด้วย

 .

โดยส่วนตัวผมก็เชื่อว่า ทุกคน ก็คงสอนบุตรหลานหรือผู้ที่ท่านดูแลอยู่ เมื่อชักจะเห็นว่า มีอะไรบางอย่างที่เริ่มรับไม่ได้ เห็นว่ามันชักจะมากเกินไป เดี๋ยวจะแก้ไขไม่ไหว

“ให้กลับตัวเสียใหม่ ทำตัวน้อยๆหน่อย ไม่เว่อเกิน เผื่อเหลือเผื่อขาดวันหน้าด้วย รู้จักหาความรู้ หางานทำเก่งๆ และอย่าไปสร้างปัญหาให้กับตัวเอง หรือ อย่าไปทะเลาะกับใครล่ะ บลาๆๆๆๆๆ”

.

ถ้าเป็นดั่งนี้จริง ก็แสดงว่า ทุกท่านก็ยังอยากให้บ้านของตัวเอง อยู่ได้ สบายใจ มีความยั่งยืน มีความสงบสุข สามัคคีรักกันไว้แล้ว “ในระดับประเทศ” ล่ะครับ ทุกท่านอยากให้สังคมทั้งประเทศมีความสงบสุขสามัคคีมั้ย หรือสนใจเฉพาะความสำเร็จและชื่อเสียงส่วนตัว

.

ดีกว่าไหมครับ ที่ส่วนตัวสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วย แล้วความสำเร็จส่วนตัวนั้นไม่ไปทำให้สังคมส่วนรวมทั้งประเทศมีความขัดแย้งกัน หรือทำให้ความสำเร็จส่วนตัวนั้น ยังผลประโยชน์ไปมีส่วนส่งเสริมความดีงามให้กับทุกคนทั้งประเทศได้ประทับใจด้วยครับ

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page