top of page

เปิดรายชื่อ คณะกรรมการบริหารพรรค “ไทยภักดี” ชุดใหม่

อัปเดตเมื่อ 8 พ.ค.เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2567 พรรคไทยภักดี จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2567 ที่ ศูนย์การค้า เดอะบรีโอ้ มอลล์ พุทธมณฑล สาย4 ภายใต้แนวคิด “ยืนข้างความถูกต้อง ร่วมกู้ชาติจากนักการเมืองเลว” มีสมาชิกกว่า 500 คนเข้าร่วม โดยมีวาระสำคัญคือ การเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ซึ่งที่ประชุมลงมติเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรค
นายธนุ สุขบำเพิง รองประธานพรรค
ดร.กรรญดา ณ หนองคาย หัวหน้าพรรค
นายทศพล พรหมเกตุ เลขาธิการพรรค

 • นายจักรพงศ์ ฉัตรพศิน เหรัญญิกพรรค

 • นายขจรรัฐ หมั่นเพียร นายทะเบียนพรรค

 • นายปฏิยุทธ ทองประจง ผู้อำนวยการพรรค

 • นายสานนท์ บุญมี รองหัวหน้าพรรค

 • นาวาโทไชยยุทธ ศรีเปารยะ รองหัวหน้าพรรค

 • นายกล้ารบ สิงหกมลศึก กรรมการบริหารพรรค

 • นางสาวสุวรรณี ว่องชล กรรมการบริหารพรรค

 • นายธนเดช ตุลยลักษณะ โฆษกพรรค

 • นายภูดิส กลิ่นวิชิต รองเลขาธิการพรรค

 • นายพรรษา อ่อนหวาน รองเลขาธิการพรรค

 • นายธนัฐ จันทร์มาลา รองเลขาธิการพรรค

 • นายอนันต์ สาครเจริญ รองเลขาธิการพรรค

 • นางสาวเปมิกา หงส์อาจ รองเลขาธิการ

 • นางสาวกิรณา นิลธนกุล รองเลขาธิการพรรคดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page