top of page

ขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจดิฉัน ในการทำหน้าที่หัวหน้าพรรคไทยภักดี

ดร.กรรญดา ณ หนองคาย หัวหน้าพรรคไทยภักดี

"ดิฉันต้องเรียนว่า นี่คือความท้าท้าย และเป็นบทบาทหน้าที่ ซึ่งดิฉันมีความมุ่งมั่นในการสานต่ออุดมการณ์ของพรรคไทยภักดี"

แม้จะเป็นพรรคใหม่ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2564 แต่ดิฉันอยากเรียนว่า อุดมการณ์ 5 ข้อของพรรค มีฐานคิดสำคัญที่เป็นสำนึกพื้นฐานซึ่งฝังลึกอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนอยู่แล้ว


โดยเฉพาะข้อแรก ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


2.การสืบสานรากเหง้า เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย


3.การลดอำนาจ ควบคุม ตรวจสอบทุนผูกขาด


4.เสริมสร้างความเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในการประกอบอาชีพของทุกชนชั้น


และ 5.การสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงของชาติ ด้วยระบบเศรษฐกิจพึ่งพาตนเอง


ดิฉันคิดว่า การสานต่ออุดมการณ์นี้ไม่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการในบทบาทของการเป็น ส.ส.ในสภาเท่านั้น แต่เราสามารถทำได้ในฐานะประชาชนได้ด้วยเช่นกัน


ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เราอาจพ่ายแพ้ แต่ดิฉันยืนยันว่า ณ วันนี้ จากบทบาทในการขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ ทำให้เราชนะใจประชาชน และชัยชนะของเราจะแผ่ขยายวงกว้างออกไปเรื่อย ๆ

ณ ขณะนี้ ชื่อของ พรรคไทยภักดี เข้าไปอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยมากขึ้นแล้ว

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page