top of page

พี่น้องชาวนานี่แหละคือฮีโร่ของประเทศ เป็นแรงสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของเราเดินหน้าต่อไปได้

[พี่น้องชาวนาที่รักทุกคน]


ดิฉันในฐานะหัวหน้าพรรคไทยภักดี ขอขอบคุณพี่น้องจากใจจริงเลย ที่เหนื่อยยากตรากตรำทำนาปลูกข้าวให้พวกเราได้กินกัน แม้จะต้องเจอกับเรื่องยากๆ มากมาย


พี่น้องชาวนานี่แหละคือฮีโร่ของประเทศ เป็นแรงสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของเราเดินหน้าต่อไปได้ แถมยังเป็นหลักประกันว่าพวกเราจะไม่ต้องอดอยาก ขอคารวะน้ำใจของพี่น้องทุกคนจริงๆ


ดิฉันรู้ว่าชีวิตชาวนาไม่ง่าย ต้องสู้กับสารพัดปัญหา ทั้งเรื่องดินฟ้าอากาศ ราคาข้าวก็ไม่แน่นอน ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นทุกวัน แล้วยังมีหนี้สินอีก แต่พี่น้องก็ไม่เคยยอมแพ้ ยังคงตั้งหน้าตั้งตาทำนาเพื่อพวกเรา นับถือใจพี่น้องจริงๆ


ดิฉันอยากให้พี่น้องรู้ว่า พวกเราไม่ได้สู้กันอยู่คนเดียว คนไทยอีกมากมายเห็นคุณค่าและพร้อมจะช่วยเหลืออยู่เสมอ พวกเราจะจับมือกัน ทำให้ชีวิตชาวนาดีขึ้น มั่นคง มีเกียรติ และส่งต่ออาชีพนี้ให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจ


ขอให้พี่น้องชาวนาทุกคนสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ได้ผลผลิตดีๆ ดิฉันเชื่อว่าถ้าพวกเราร่วมแรงร่วมใจกัน ทำนาของไทยจะต้องเจริญรุ่งเรือง และเป็นหลักสำคัญของประเทศต่อไป


ด้วยความเคารพและนับถือจากใจ

ดร.กรรญดา ณ หนองคาย

หัวหน้าพรรคไทยภักดี

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page