top of page

ภาพบรรยากาศอบรมอาชีพ "เครื่องสำอางสมุนไพร"

ภาพบรรยากาศ : เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 พรรคไทยภักดี จัดกิจกรรม ไทยภักดีมีอาชีพ โดยฝึกอบรมการทำเครื่องสำอางสมุนไพรให้แกประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปสู่อาชีพในอนาคต

วิทยากรโดย ดร.กรรญดา ณ หนองคาย รองหัวหน้าพรรคไทยภักดี และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอางสมุนไพรเซรั่มบำรุงผิว มี ดร.อิสราพร นรินทร์ หัวหน้าพรรคไทยภักดี นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี และ นายปฏิยุทธ ทองประจง ผู้อำนวยกาารพรรคไทยภักดี เข้าร่วมกิจกรรม และพบปะพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ด้วย ซึ่งพรรคไทยภักดี จะมีการกิจกรรมครั้งต่อไปอีกเรื่อยๆ ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ทางเพจ พรรคไทยภักดีนพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดีดร.อิสราพร นรินทร์ หัวหน้าพรรคไทยภักดีนายปฏิยุทธ ทองประจง ผู้อำนวยกาารพรรคไทยภักดีดร.กรรญดา ณ หนองคาย รองหัวหน้าพรรคไทยภักดี
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอางสมุนไพรเซรั่มบำรุงผิว

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page