top of page

สู้ไปด้วยกันกับไทยภักดี อบรมทำเจลล้างหน้า-น้ำยาล้างจาน และครีมหน้าเด้ง ขับเคลื่อนอาชีพ ณ จังหวัดหนองคาย

การจัดอบรมอาชีพฟรี! ให้กับสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์หลักของพรรค ซึ่งได้จัดอบรมอาชีพฟรีทุกเดือน ทั้งที่พื้นที่ส่วนกลางและต่างจังหวัด

จังหวัดหนองคาย จะมีการจัดอบรมอาชีพฟรี!ให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ อย่างน้อยแล้ว 4 หมู่บ้าน/เดือน ทางทีมวิทยากรไทยภักดีหนองคาย จะเข้าไปอบรมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนผู้สนใจถึงหมู่บ้าน

เดือนนี้เราจัดอบรมอาชีพให้กับพี่น้องในจังหวัดหนองคาย ที่ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก มีพี่น้องประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม 80 คน จาก 4 หมู่บ้าน ซึ่งพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วม เลือกที่จะให้สอนการทำเจลล้างหน้า ครีมหน้าเด้ง และน้ำยาล้างจาน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมการอบรมอาชีพในครั้งนี้ จะได้ประโยชน์จากการอบรมไม่มากก็น้อย และได้นำองค์ความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดสร้างเป็นอาชีพ หรือจะผลิตใช้เองภายในครัวเรือนเพื่อลดค่าครองชีพ

พรรคไทยภักดี จะเดินหน้าฝึกอบรมอาชีพฟรี!ให้กับสมาชิกพรรค และประชาชนทั่วไป ทุกๆเดือน ทั้งที่พื้นที่ส่วนกลาง และต่างจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนอาชีพ อันนำไปสู่การแก้ปัญหาปากท้องประชาชนที่ยั่งยืนดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page