top of page

ศูนย์ร้องไทยภักดีนครศรีธรรมราช สนับสนุนอินทผาลัม-น้ำตาล-ชา ให้กับมัสยิดต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวสุวรรณี ว่องชล ผอ.ศูนย์ร้องไทยภักดีนครศรีธรรมราช และทีมงาน ร่วมสนับสนุนอินทผาลัม-น้ำตาล-ชา ให้กับมัสยิดต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อละศีลอดในเดือนรอมฎอน


ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไร เราต่างเกิดและอยู่บนผืนแผ่นดินไทย เราก็คือคนไทย เราพี่น้องกัน

ทุกศาสนาล้วนแล้วสอนให้ทำความดี ละเว้นความชั่วดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page