top of page

กิจกรรมไทยภักดีสคูล ทัวร์ @จังหวัดเลย

กิจกรรมไทยภักดีสคูล ทัวร์ @จังหวัดเลย

พรรคไทยภักดี ผูกมิตรเครือข่ายชาวนา จ.เลย พบกับ นายทศพล พรหมเกตุ รองหัวหน้าพรรคไทยภักดี

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนครูนก-บ้านทานตะวัน ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลยดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page